مهم ترین آفات درخت بادام

مهم ترین آفات درخت بادام

مهم ترین آفات درخت بادام
درخت بادام یک درخت مقاوم است. یعنی میتوان آن را در بیشتر خاک ها و آب و هواها کشت کرد و بهترین محصول را برداشت کرد. همچنین درخت بادام در برابر بیشتر آفات نیز مقاومت بسیار خوبی از خود نشان میدهد. اما برخی از آفات وجود دارد که میتوانند به درخت بادام ما حمله کنند و محصول بادام را از بین ببرند. همچنین حمله برخی از این آفات میتوانند به مرگ درخت ختم شود. اما نگران نباشید، با شناسایی و دفع به موقع این آفات میتوانید درخت خود را از نابودی نجات دهید. برای شناسایی مهم ترین آفات درخت بادام حتما تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

مهم ترین آفات درخت بادام

قبل از اینکه بخواهیم درباره ی آفات درخت بادام صحبت کنیم، باید بدانیم آفت چیست و چه تفاوتی با قارچ و باکتری و بیماری دارد؟
آفت به کلیه جانوارانی که به گیاهان از جمله شاخه های درختان، ریشه، ساقه و حتی پوسته و میوه ی آنها آسیب وارد میکنند، گفته میشود. آفات اغلب به صورت حشرات، کنه ها، جوندگان، پرندگان و حلزون ها و… هستند که حتی میتوانند حیات درخت را به مخاطره بیاندازند.
بیشترین آسیب به درختان توسط حشرات انجام میشود. حشرات میتوانند در تمامی دوره های کاشت و نگهداری تا برداشت حتی انبارداری محصول، به آن آسیب وارد کنند.
میتوان از روش های سمپاشی شیمیایی برای از بین بردن برخی از این آفات استفاده کرد. اما باید سعی برای جلوگیری از آفات بیشتر باشد. چرا که مواد شیمیایی علاوه بر آسیب رساندن به محیط زیست، از طریق چرخه ی غذایی وارد بدن انسان شده و باعث ایجاد بیماری در انسان خواهد شد.
و اما مهم ترین آفات درخت بادام عبارتند از:

 1.  زنبور مغز خوار بادام(Eurytma amygdale)
 2. آفت شته سبز بادام Brachycaudus amygdalinus) (Homoptera – Aphididae
 3. آفت شته آردی بادام (Hyalopterus amygdale) ( Homoptera – Aphididae )
 4. آفت شته سبز هلو درختان بادام (Myzus persicae) (homoptera – Aphididae )
 5. آفت شته خالدار هلو بادام (Pterochlorus persica )(Homoptera – Aphididae )
 6. آفت سیردار سفید آسیایی بادام (Techaspis asiatica) (Homoptera – Diaspididiae )
 7. آفت شپشک نخودی بادام (Eulccanium coryli) (Homoptera — Cocidae)
 8. پوست خوار مدیترانه ای درختان میوه (Ruguloscolytus mediterraneus ) (Coleoptera – Scolytidae)
 9. آفت سوسک پوستخوار بادام( Ruguloscolyptus amygdale )(Coleoptera – Scolytidae)
 10. کرم طوقه و ریشه درختان بادام (Capnodis carbonaria)(Coleoptera – Buprestidae )
 11. سوسک شاخک بلند رزاسه درختان بادام (Ospheranteria coeulescen)(Coleoptera – Cerambycidae)
 12. کرم سفید ریشه درختان بادام (Polyphylla SPP.) (Coleoptera – Searabeaidae )
 13. آفت سرشاخه خوار هلو درختان بادام ( Anarsia lineatella) (Lepidioptera – Gelechidae)
 14. آفت پروانه پوستخوار درختان میوه ( Enarnaonia formosana )(Lepidioptera – Tortricidae)
 15. آفت کنه عمومی یا کنه تار عنکبوتی درختان بادام (Tetranychus articae )(Acarina – Tetranychidae)
 16. سوسک چوبخوار درختان بادام (Capnodis tenebrionis)(Sphenoptera davatchi)

که در ادامه به شرح مختصر هریک این آفات میپردازیم.
آفات مهم درخت بادام و روش مقابله با آنها

زنبور مغزخوار بادام :

شکل ظاهری زنبور مغز خوار بادام به شکل زنبور سیاه رنگ کوچک است. البته به صورت کرم سفید کوچک نیز دیده میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، هدف اصلی این آفت مغز میوه است. این آفت به درون میوه نفوذ میکند و مغز آن را میخورد و باعث خرابی و نرم شدن آن میشود. از نشانه های ظاهری آن ایجاد سوراخ های هرچند ریز روی شفت بادام است.
بهترین روش مقابله با زنبور مغز خوار بادام، جمع آوری و سوزاندن همگی بادام های آلوده از روی درختان به صورت یکجا است. توجه کنید که باید بادام های بیمار را از زیر درخت جمع آوری کنید تا از شیوع بیشتر این آفت جلوگیری شود.
استفاده از روش مبارزه شیمایی برای این آفت توصیه نمیشود. چرا که با توجه به محل زندگی این آفت که درون مغز بادام است، برای از بین بردن آن باید از سموم بسیار قوی و به مقدار زیاد استفاده کنیم تا بتوانیم بطور کامل آفات را از بین ببریم. این کار باعث میشود حجم زیادی از سم روی درخت و میوه ی درخت بنشیند. که پس از مصرف وارد چرخه ی غذایی انسان خواهد شد. همچنین برای محیط زیست نیز بسیار آسیب زا است.

زنبور مغزخوار بادام

آفت سرشاخه خوار هلو درخت بادام :

شکل ظاهری آفت سرشاخه خوار هلو به شکل شاپرک است. البته قبل از آن به صورت کرم ۱٫۲ سانتی متری دیده میشود. آفت سرشاخه خوار هلو در فصل زمستان به شکل لارو است که در انتهای جوانه لانه میزند. لانه های آن هایبرناکولا نام دارد. زمانیکه تخم ریزی میکند، از محل تخم ریزی صمغی ترشح میشود که تا قبل از بارندگی پاییزی روی شاخه ها وجود دارد. این لارو ها در بهار از جوانه های تازه ی درخت تغذیه میکنند در نتیجه محصول دهی را با کاهش همراه میکنند. در زمان شفیرگی در زیر پوسته ی درخت و بقایای گیاهان میماند. این حشره روی چغاله بادام و هلو تخم ریزی میکند و باعث از بین رفتن محصول میشود.
این حشره به درختان و پوسته ی درخت آسیب میزند. همچنین روی میوه و درون و روی مغز میوه نفوذ میکند و روی آن تخم ریزی میکند. این حشره باعث میشود تا مغز میوه پوک شود و در هنگام استفاده ببینیم که مغز میوه از وسط دو تا شد و درون آن تخم های ریز و کرم کوچک قهوه ای و شیری رنگی وجود دارد.
لارو های نسل دوم به بادام های سفید حمله میکنند. برای مبارزه با این آفات بهتر است از تله های مخصوص استفاده کنیم.

آفت سرشاخه خوار هلو درخت بادام

سوسک شاخک بلند رزاسه درختان بادام :

این سوسک ها بدن کشیده ای دارند و شاخک آنها همانطور که از نام آن پیداست، بلند است. بدن آنها به رنگ مشکی و خاکی است. این سوسک ها ابتدا به صورت کرم های زرد خردلی رنگ درون ساقه یا شاخه های درختان نفوذ میکنند و آن را از درون خالی میکنند.
راه اصلی مبارزه با این آفات استفاده از کودهای ازت دار است. همچنین هرس کردن و بریدن شاخه و ساقه های آلوده و جدا کردن آنها از درخت است. سوسک شاخک بلند رزاسه میتواند محصول درخت بادام را کم کند. در نتیجه باید اقداماتی انجام دهیم که درخت تقویت شود. مثل کوددهی و شخم زدن خاک.
البته این آفات به گیاهان خاصی علاقه دارند. مثل هویج و پیاز. با کاشت این گیاهان در باغ توجه حشرات را از درختان بادام خود بردارید. روش دیگر مبارزه استفاده از سموم شیمیایی است که زیاد توصیه نمیشود.

سوسک شاخک بلند رزاسه درختان بادام

سوسک چوبخوار :

این سوسک ابتدا به شکل کرم شیری رنگی است که تبدیل به سوسک ریز سیاه رنگی میشود.
این آفت قادر است درخت را ضعیف کند و محصول دهی را کاهش دهد. درنتجه بهترین روش مبارزه با این آفت ابتدا تقویت درخت با استفاده از روش های نگهداری درخت مثل آبیاری منظم، کود دهی، هرس به موقع و اصولی است. محلی که در آن درخت را میکارید نیز بسیار حائز اهمیت است. این آفت دشمنان زیادی دارد از جمله

 • پارازیتوئید لارو Atanycolus sculpturatus (Hym.: Braconidae)
 • پارازیتوئید لارو Oxysychus sp (Hym.: Pteromalidae )
 • کنه Pymotes ventricosus (Hym.:pyemotidae)
 • دارکوب از جمله حیواناتی است که لاروهای این آفت را میخورد.
سوسک چوبخوار

آفت شته سبز درختان بادام :

همانطور که در نام این آفت اشاره شده است این شته به رنگ سبز تیره است و در قسمت عقبی بدن رنگ روشن دارد. این حشره زنده زا است و بال ندارد. طول آن معمولا ۲٫۲ میلی متر است و دم بسیار کوتاه دارد.
این حشره نوع دیگری نیز دارد که به رنگ سبز است و سر و سینه ی حشره سیاه رنگ است. این گونه، بال دارد و طول آن به ۸٫۱ میلی متر میرسد.
در بیشتر مناطق کشور وجود دارد و بر بیشتر ارقام درختان تاثیر منفی میگذارد. در واقع این حشره به پشت برگ و شاخه های جوان حمله میکند و باعث پیچیدگی برگ بادام میشود. این آفات بیشترین آسیب را در فصل بهار به درخت وارد میکند و در فصل تابستان تعداد آفات کمتر میشود.
راه اصلی مقابله با این آفت، استفاده از سمپاشی مخصوص بلافاصله پس از ریختن گلبرگ هاست.

آفت شته سبز درختان بادام

آفت شته آردی درختان بادام :

به علت شکل ظاهری بدن این شته به نام شته آردی مشهور است. بیشتر در درختان بادام و آلو و زردآلو و هلو دیده میشود.
رنگ بدن ماده ها سبز است و بال ندارند. به شکل تخم مرغ و پوشیده با خال های خاکستری است و روی آن خط های افقی قرار دارد. شاخک های آن بلند است.
از جمله خساراتی که این گونه به درخت وارد میکند، پیچاندن شاخه های جوان است. محل تجمع این گونه نیز در زیر برگ ها است. نحوه ی مقابله با این گونه از آفات استفاده از سمپاشی مخصوص است.

آفت شته آردی درختان بادام

آفت شته سبز هلو در درختان بادام :

این شته بدون بال است و رنگ بدن آن زرد رنگ است. طول آن معمولا به ۲٫۳ میلی متر میرسد. برخی از انواع این شته بالدار هستند. و به رنگ سبز زیتونی دیده میشوند. طول آنها نیز ۲٫۳ میلی متر است.
این شته میتوانند باعث از بین رفتن شیره ی گیاهی در برگ شود، همچنین برگ ها را بپیچاند و در نهایت باعث ضعیف شدن درخت و کاهش محصول دهی آن بشود. این شته عمر کوتاهی دارد اما تولید مثل آن زیاد است. همچنین این شته باعث میشود تا بیماری های ویروسی در تمام باغ منتشر شود.
برای مقابله با این شته ی خطرناک، بهترین روش استفاده از سمپاشی مخصوص است.

آفت شته خالدار هلو در درختان بادام :

این شته بیشتر در درختان هلو و بادام و زردآلو و گوجه دیده میشود. این شته بدن قهوه ای رنگی دارد که روی آن خال های سیاه وجود دارد. این شته از لحاظ اندازه از سایر شته ها بزرگ تر است. در زمان تخم ریزی، تخم های آن به رنگ قهوه ای روشن تا سیاه براق است.
به صورت گروهی روی سرشاخه یا تنه مینشینند و از شیره ی گیاه تغذیه میکنند و باعث ضعیف شدن درخت میشوند. زمانی که درختان ضعیف میشوند در مقابل سایر آفات آسیب پذیر تر خواهند شد. در نتیجه سایر آفات به سمت آن سرازیر میشوند.
شته خالدار هلو در فصل زمستان تخم ریزی میکند و در اواخر زمستان شته های جوان سر از تخم بیرون میاورند. (که به آنها شته موسس گفته میشود.)
روش اصلی مقابله با شته خالدار هلو استفاده از سمپاشی است.

آفت شته خالدار هلو در درختان بادام

آفت سیردار سفید آسیایی درختان بادام :

مهم ترین اهداف این شته درختان میوه از جمله بادام، زردآلو و گوجه و آلو است. ترشحات سفید و کرکی در این آفت شبیه به ابریشم است. پوسته ی پورگی که در انتهای سپر آن قرار دارد به رنگ زرد تیره است. در فصل تخم ریزی، تخم های این شته به رنگ زرد است. انواع نر این شته ها دراز ترند.
محل تجمع این شته روی سرشاخه ها و زیر برگ هاست. همچنین روی میوه ها نیز خسارت وارد میکند. اگر مقدار آنها زیاد باشد به درخت آسیب جدی وارد میکنند از جمله ریزش گلبرگ، خشک شدن میوه و ریزش میوه حتی تغییرات ظاهری و غیر طبیعی شدن میوه را به همراه دارد.
فصل تخم ریزی این شته در اوایل بهار است و در اواسط اردیبهشت شته های جوان سر از تخم بیرون میاورند. این پوره ها روی شاخه و ساقه های جوان زندگی میکنند و کم کم به کناره ی رگبرگ های اصلی میروند. مهم ترین روش مقابله با این شته ها سمپاشی است. سمپاشی میتواند در دو فصل زمستان و بهار انجام شود.

آفت سیردار سفید آسیایی درختان بادام

آفت شپشک نخودی درختان بادام :

شکل ظاهری این شپشک نخودی به گونه ای است که کمتر کسی فکر میکند یک حشره است. این حشره کاملا گرد و به اندازه ی یک نخود فرنگی است. قطر بدن این حشره بالغ بر ۵٫۵ میلی متر است و رنگ آن زرد یا قهوه ای با لکه های زیتونی روی آن است.
تخم های این حشره حدود ۰٫۵ میلی متر است و به رنگ کرم یا نارنجی دیده میشود.
اصلی ترین خسارتی که شپشک به درخت میزند، مکیدن شیره ی نباتی گیاه است که باعث ضعیف شدن درخت میشود. شپشک به میوه آسیبی نمیرساند اما روی برگ و شاخه ها دیده میشود. روی تنه یا شاخه ها و برگ یک ماده به نام عسلک ترشح میکند که باعث جمع شدن گرد و خاک روی آن میشود و عملیات کربن گیری و تنفس را به مخاطره می‌اندازد.
زمان تخم ریزی این آفت همزمان با باز شدن گل درختان میوه است و پس از ۲۵ روز شپشک جوان سر از تخم بیرون می‌آورد. روش مقابله با شپشک، سمپاشی مخصوص در نیمه ی اول خرداد است.

آفت شپشک نخودی درختان بادام

پوست خوار مدیترانه ای درختان میوه :

این حشره بسیار زیبا است. شبیه به شاپرک با خال های زیبایی که روی بالهایش دارد اما برای درخت بسیار آسیب زننده است. پوست خوار مدیترانه ای به اکثر درختان میوه حمله میکند و به آن خسارت وارد میکند.
پوست خوار مدیترانه ای سوسکی کوچک به اندازه ی ۲ میلی متر است. که رنگ بدنه ی سیاه دارد و بال هایش به رنگ قرمز آجری هستند و روی آنها خال هایی وجود دارد. ابتدا به شکل لارو و شبیه به کرم بدون پا و کمی خمیده به رنگ سفید هستند. طول لارو ۲٫۵ میلی متر است. محل تخم ریزی آنها زیر پوست تنه ی درخت است و زیر پوسته را خالی میکند. این آفت بیشتر در مناطق سرد و مرتفع دیده میشود.
برای کنترل این آفت ابتدا باید به تقویت درخت از جمله آبیاری و کود دهی بپردازیم. همچنین شاخه های آلوده را جدا کرده و از باغ دور کنیم. (بسوزانیم)

پوست خوار مدیترانه ای درختان میوه

آفت سوسک پوستخوار درختان بادام :

مهمترین مقصد این سوسک درختان بادام است. اما در درختان زردآلو و هلو نیز دیده شده است. رنگ این سوسک ها به سیاه یا قهوه ای است با سر بزرگی که دارد طول بدن به ۲٫۵ میلی متر میرسد.
هدف اصلی این سوسک ها درختان ضعیف شده در اثر سایر آفات است. به زیر پوسته ی درخت نفوذ کرده وغذای اصلی آنها چوب درخت است.
برای از بین بردن این سوسک ها بهتر است مانع از ضعیف شدن درخت شویم. با روش هایی مثل آبیاری و کود رسانی از ضعیف شدن درخت جلوگیری کنیم و حتما باید شاخه ها و بخش های آسیب دیده را جدا کرده و بسوزانیم.

آفت سوسک پوستخوار درختان بادام

کرم طوقه و ریشه درختان بادام :

مقصد این کرم ها درختان بادام است فرقی نمیکند درخت بادام خود را به صورت دیمی آبیاری میکنید یا در فواصل مرتب به آبیاری باغتان میپردازید. این کرم ها ممکن است میهمان باغ شما باشند.
شکل ظاهری این حشره به شکل سوسکی ۳۰ میلی متری به رنگ سیاه مات با خال های سفید است. قسمت انتهایی بدن این حشره به رنگ قرمز است.
و اما آسیبی که این حشره ممکن است به درخت وارد کند. خساراتی از قبیل ضعیف کردن درخت به وسیله ی تغذیه از آن است. این سوسک ها در زیر قسمت های چوبی و آوندها تجمع میکنند و از آن تغذیه میکنند سپس فضولات قهوه ای رنگی از خود برجای میگذارند. قسمت هایی که این سوسک ها به آن حمله میکنند پوک و با یک فشار شکسته میشوند. این حشرات از برگ و پوست شاخه های جوان درخت بادام تغذیه میکنند.
برای کنترل این حشرات باید درختمان را تقویت کنیم. کارهایی از قبیل آبیاری و کودرسانی به صورت مرتب به درخت باعث تقویت آن خواهد شد.

کرم طوقه و ریشه درختان بادام

کرم سفید ریشه درختان بادام :

این حشره ابتدا به صورت لارو است که طول آن به ۹ میلی متر میرسد. رنگ آن سفید و قوسی شکل است. شفیره ها در یک محفظه ی گلی به نام گهواره ی شفیرگی نگهداری میشوند.
زمانی که حشره کامل شد. تبدیل به یک سوسک بزرگ به رنگ قهوه ای روشن تا تیره میشود. این حشره بالهای سیاه با خال های نامنظم سفید دارد و طول بدنه آن به ۳۵ میلی متر میرسد.
بیشترین خساراتی که این حشره به گیاه وارد میکند در زمان لاروی است. لارو میتواند ۲ تا ۳ سال در زیر خاک از ریشه ی گیاه تغذیه کند. با این کار کم کم گیاه زرد و خشک میشود.
از روش های مقابله با این حشرات شخم زدن خاک درختان در فصل بهار و تابستان است. به طوری که بتوان لارو را از بین برد. میتوان حشرات را به دو روش از بین برد. یکی با استفاده از تله های نوری مخصوص و روش دیگر تکان دادن درختان در صبح زود است. همچنین میتوان برای از بین بردن حشرات درختان را در ۳ سال متوالی سمپاشی کرد.

کرم سفید ریشه درختان بادام

آفت پوستخوار درختان میوه :

این آفت بیشتر در درختان بادام و سیب و گلابی و به و گیلاس دیده میشود. شکل ظاهری آن به شکل یک شاپرک زیبا با طول بدن ۵ میلی متری و بال های باز ۱۵ میلی متری است. بال رویی آن به رنگ قهوه ای تیره است و روی آن نقش های زیبایی دارد.
تخم این حشره به شکل عدس است که ابتدا به رنگ شیری و سپس به رنگ قرمز روشن است. در زمان لارو به رنگ ارغوانی روشن است و طول آن به ۱۰ میلی متر میرسد. شفیره ی آن به رنگ قهوه ای روشن و به طول ۶ میلی متر است. این آفت باعث به وجود آمدن شیرابه ی سفید رنگی میشود که از پوست تنه ی درخت خارج میشود. این شیره بر اثر تغذیه ی لارو از زیر پوسته به وجود می‌آید. فضولات این حشره بر روی سوراخ های تغذیه ای از غذارسانی به درخت جلوگیری میکند.
بهترین راه از بین بردن این حشرات استفاده از روش های سمپاشی است.

آفت پوستخوار درختان میوه

آفت کنه عمومی یا کنه تارعنکبوتی درختان بادام :

شکل ظاهری این آفت دو نقطه دارد. نام دیگر این آفت، کنه دو نقطه ای است. شکل ظاهری آن بیضی است و در بهار رنگ آن سبز مایل به زرد است و در تابستان به رنگ قرمز یا نارنجی در می‌آید. طول بدن آن ۵ میلی متر است.
محل تجمع این کنه ها در زیر برگ درختان است. در زیر آن تارهای نازکی میبندند و از برگ درخت تغذیه میکند. با وارد آمدن خسارت شدید به برگ درختان ریزش میکنند. همچنین این کنه باعث ضعیف شدن درخت خواهد شد و روی میوه های کوچک نیز تاثیر میگذارد.
برای کنترل این کنه ها باید با آبیاری منظم گرد و خاک ها را از روی درختان پاک کنید. همچنین سمپاشی مخصوص نیز روش دیگر مقابله با این کنه است.

آفت کنه یا کنه تارعنکبوتی درختان بادام

نتیجه گیری
همانطور که متوجه شدید بهترین راه پیشگیری و مقابله با بیماری و آفات درختان بادام، مراقبت از درختان است. درخت بادام یک درخت مقاوم و اقتصادی است. این درخت میتواند در بیشتر خاک ها و آب و هواها به خوبی رشد کند و محصول دهی کند. اما باید مراقب میهمان های ناخوانده ی درختانمان نیز باشیم. برخی از روش های درمان آفات بریدن شاخه های آفت زده است. برخی دیگر نیز احتیاج به سمپاشی مخصوص دارند. روش سمپاشی برای درختان کمتر توصیه میشود چرا که سم میتواند روی درختان و محصول تا مدت ها باقی بماند و از طریق چرخه ی غذایی وارد بدن انسان شود همچنین سمپاشی میتواند به محیط زیست نیز آسیب جدی وارد کند.
لطفا هرگونه سوال درباره ی کاشت یا خرید نهال بادام یا کسب اطلاع از قیمت نهال بادام دارید با کارشناسان ما در نهالستان سعید قاسمی تماس بگیرید. نهالستان پالیز نهال ، با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه ی پرورش و فروش انواع نهال ها از جمله فروش نهال بادام آماده ی ارائه ی محصول یا خدمت به شما باغداران گرامی بوده است. اگر قصد خرید نهال بادام را دارید، با ما تماس بگیرید تا از مشاوره ی رایگان متخصصین ما بهره مند شوید.
شماره تماس : مهندس سعید قاسمی ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

paliz