روشهای مناسب کوددهی درختان بادام

روشهای مناسب کوددهی درختان بادام

روشهای مناسب کوددهی درختان بادام
کوددهی یکی از مهم ترین مراحل نگهداری درختان بادام است. اگرچه درخت بادام یک درخت مقاوم است که قادر است در اکثر شرایط آب و هوایی و خاکی به خوبی رشد کند. اما آزمایش خاک و آگاهی از کمبودهای آن میتواند در بهبود عملکرد درختان تاثیرگذار باشد. پس از آنکه کودهای مورد نیاز خاک را شناسایی کردیم باید بدانیم که چگونه باید کود را به خاک اضافه کنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشد. در این مطلب با روشهای مناسب کوددهی به درختان بادام بیشتر آشنا خواهیم شد.

کوددهی درختان بادام

درختان بادام را میتوان به روش های مختلفی کوددهی کرد که مهم ترین آنها :

 1. اضافه کردن کود به خاک و مخلوط کردن آن با خاک زیر سایه انداز تاج درخت
 2. حل کردن کود در آب آبیاری
 3. تهیه به صورت محلول و اسپری کردن آن روی درخت
 4. تزریق به تنه ی درخت و شاخه ها
 5. استفاده از چالکود (قرار دادن موضعی کود در خاک)

که از بین روش های معرفی شده ۳ روش، استفاده از چالکود و محلول پاشی کود روی درختان و حل کردن کود در آب آبیاری، برای باغ بادام مناسب تر است.
اصول کوددهی درختان بادام

در ادامه به تفسیر هر یک از این ۳ روش میپردازیم.

استفاده از چالکود و قراردادن موضعی کود در خاک

در این روش کودهای مورد نیاز درختان به صورت موضعی در چاله های ایجاد شده در سایه انداز درخت قرار داده میشود. به همین دلیل نام آن چالکود (چال + کود) است. این کار هر ۲ تا ۳ سال یکبار با ایجاد ۲ تا ۴ چاله در اطراف تنه ی درخت و قرار دادن کودهای مورد نیاز خاک در آن ها انجام میشود.

مزایا:

 • در این روش جذب عناصر توسط درختان به راحتی انجام میشود.
 • هزینه های پیاده سازی آن کمتر است.
 • پیاده سازی آن آسان تر است.
 • کاهش مواد آلی در خاک و افزایش کربنات کلسیم باعث کاهش میزان نفوذ پذیری خاک میشود. و این مورد فعالیت ریشه ی درختان را کاهش میدهد. برای برطرف کردن این مشکل میتوان در چالکودها که در فاصله ی مناسبی از تنه ی درخت قرار دارند مواد اسیدی اضافه کرد. به این ترتیب ریشه مجددا فعال شده و مواد غذایی مورد نیاز خود را سریعتر از خاک جذب میکند.
 • راندمان در این روش بالاست. (از روش پخش سطحی بیشتر است.)
 • تهویه ی خاک سریعتر انجام میشود. درنتیجه رشد ریشه بهتر و رنگ ریشه سفید و پرتراکم خواهد بود.

نحوه ی اجرای روش چالکود

بسته به سن درختان در سایه انداز درخت ۲ تا ۴ چاله حفر میکنید. فاصله ی چاله ها با تنه ی درخت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و عمق چاله باید ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر باشد. قطر چاله ای که حفر میکنید نیز باید بین ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر باشد. درون آن را با کودهای آلی (کود حیوانی، خاک برگ، کمپوست زباله) و کود شیمیایی پر میکنید.
چالکود درخت بادام
نکته: اگر از روش آبیاری قطره ای استفاده میکنید، چاله ها را در زیر قطره چکان حفر کنید.
نکته: اگر از روش آبیاری سحطی استفاده میکنید چاله باید در مسیر حرکت آب ایجاد شود.
کود شیمیایی : به ازای هر درخت ۱۰ ساله و بالاتر، ۱ کیلوگرم کود سولفات آهن، ۲ کیلوگرم گوگرد پودری، ۱ کیلوگرم کلرور پتاسیم، ۱ کیلوگرم سولفات پتاسیم؛ ۰٫۵ کیلوگرم سولفات روی، ۱ کیلوگرم کود کامل میکرو، ۱ کیلوگرم کود نیترات آمونیوم یا سولفات آمونیوم.
نکته: نیمی از کودهای ازته را در چالکود و نیم دیگر آن را به صورت سطحی روی خاک بریزید.

محلول پاشی کود روی درختان بادام

خاک در بیشتر مناطق کشور دارای PH بالایی است. از طرفی به علت کمبود رطوبت در کشور، عناصری مثل پتاسیم و فسفر و عناصر کم تحرک دیگر، در قسمت های بالایی خاک باقی میمانند. از این رو با محلول پاشی کود روی درختان بادام و تغذیه ی برگی، مواد غذایی مورد نیاز درختان را بهتر به آنها میرسانیم. این روش برای مناطقی با آبیاری دیمی بسیار مناسب تر است. این روش علاوه بر افزایش عملکرد درختان، در جهت افزایش کیفیت محصولات نیز به شدت موثر است.
کود مایع درختان بادام
مزایا :

 • در این روش هدر رفت کود در اثر مخلوط کردن آن با خاک وجود ندارد.
 • از آلودگی محیط زیست و خاک جلوگیری میشود.
 • عناصر به میزان کافی و موثر به درختان میرسند.
 • راندمان در این روش بالاست.

نحوه ی اجرای روش محلول پاشی

این روش با توجه به نوع کود، مقدار و زمان مصرف متفاوتی دارد.
 • ترکیب اوره (عنصر ازت) به مقدار ۵ – ۱۰ در هزار به ازای هر هکتار در دو نوبت، یکبار قبل یا بعد از گل و یکبار بعد از برداشت محصول
 • ترکیب مونوآمونیوم فسفات (عنصر فسفر) به مقدار ۶ – ۷ در هزار به ازای هر هکتار در دو نوبت؛ یکبار قبل با بعد از گل و یکبار بعد از برداشت محصول
 • ترکیب نیترات پتاسیم (عنصر پتاسیم) به مقدار ۸ – ۱۰ در هزار به ازای هر هکتار در یک نوبت، ۴ تا ۶ هفته پس از گلدهی
 • ترکیب کلرور کلسیم (عنصر کلسیم) به مقدار ۳٫۵ در هزار به ازای هر هکتار در چند نوبت، در طول رشد میوه
 • ترکیب سولفات منیزیم (عنصر منیزیم) به مقدار ۵ – ۱۰ در هزار به ازای هر هکتار در ۲ تا ۵ نوبت با فاصله ی ۲ تا ۳ هفته، شروع از خرداد ماه
 • ترکیب کلات آهن (عنصر آهن) براساس توصیه ی کارخانه سازنده
 • ترکیب سولفات روی (عنصر روی) به مقدار ۳ تا ۵ در هزار به ازای هر هکتار در دو نوبت، پاییز قبل از ریزش برگ و نوبت دوم در فصل بهار پس از متورم شدن جوانه ها
 • ترکیب اسید بوریک (عنصر بر) به مقدار ۲ تا ۵ در هزار به ازای هر هکتار در دو نوبت، یکبار پاییز قبل از ریزش برگ و یکبار در فصل بهار و پس از متورم شدن جوانه ها.
 • ترکیب سولفات منگنز (عنصر منگنز) به مقدار ۵ در هزار به ازای هر هکتار در دوره ی خواب درخت
 • ترکیب سولفات مس (عنصر مس) ۵ – ۱۰ در هزار + ۱ کیلو آهک به ازای هر هکتار در دو نوبت، یکبار در زمان متورم شدن جوانه ها و نوبت دوم در طول فصل رویشی.

 کوددهی درختان بادام همراه با آبیاری

کوددهی دامی درختان بادام

دراین روش کودهای شیمیایی را در آب منبع آبیاری قطره ای مخلوط کرده و توسط لوله های اصلی و فرعی به سمت درختان روانه میکنیم.

مزایا :

 • این روش برای باغهایی که به روش آبیاری قطره ای آبیاری میشوند، بهترین گزینه است.
 • تمامی رسوبات موجود در آب قبل از رسیدن به درخت، توسط صافی های مختلف، فیلتر میشود.
 • جذب عناصر ازت و پتاسیم و منیزیم و بر و روی و فسفر بهتر انجام میشود.
 • کودها به یک میزان به تمامی درختان اضافه میشود.
 • از هدر رفت کود جلوگیری میشود.
 • امکان تقسیط کودها در این روش به راحتی امکان پذیر است.
 • از آلودگی محیط زیست جلوگیری میکند.
 • کودهای محلول سریعتر به ریشه میرسند.

کودهای مناسب برای این روش :

نیترات آمونیم ۱۵ – ۲۰ کیلوگرم برای هر درخت در هر ۱۰ هفته.
کلرور پتاسیم ۱۱۲ – ۱۴۰ کیلوگرم در هر هکتار.
سولفات منیزیم ۵۰ کیلوگرم در هر هکتار در طول یک هفته.
اسید بوریک ۵ – ۱۰ کیلوگرم در هر هکتار.
کلات روی ۲۰ – ۳۰ کیلوگرم در هر هکتار ۸ – ۱۰ مرتبه.
نکته: منو آمونیوم فسفات، سایر کودهای فسفاته همزمان با کودهای سولفات منیزیم استفاده نشود.
کود مناسب بادام
نتیجه گیری
نهالستان سعید قاسمی دارای بیش از نیم قرن تجربه در زمینه ی پرورش و فروش نهال بادام است. نهالستان سعید قاسمی بزرگ ترین نهالستان در شمال غرب ایران بوده و قادر است انواع ارقام بادام را در هر مقیاسی برای مشتری فراهم کند. دارای شماره ثبت اختراع و شناسنامه ی معتبر است. اگر قصد خرید نهال بادام یا کسب اطلاع از قیمت نهال بادام را دارید حتما با مشاوران ما در نهالستان سعید قاسمی تماس بگیرید تا از مشاوره های رایگان ما بهره مند شوید.

paliz