نهال شلیل پیش رس

نهال شلیل پیش رس ، به نوعی از شلیل گفته می شود که، نسبت به دیگر انواع زودرس ، زودتر به بار می نشیند. در حقیقت اگر بخواهیم، به طور کلی موضوع را روشن کنیم.
کشور سازنده  :                                              شروع باردهی :
عمر اقتصادی  :                                              فاصله کاشت :
زمان سیدن  :                                                 آبیاری :
تحمل خشکی :                                                انبارداری :
تحمل سرما :                                                   نوع مصرف :
پایه  :                                                            رنگ میوه :   

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

نهال شلیل پیش رس

نهال شلیل پیش رس یا زودرس ، زود بازده ترین نوع شلیل

خصوصیات درخت شلیل پیش رس

نهال شلیل پیش رس ، به نوعی از شلیل گفته می شود که، نسبت به دیگر انواع دیر رس ، زودتر به بار می نشیند. در حقیقت اگر بخواهیم، به طور کلی موضوع را روشن کنیم ، باید  گفت که تا حدود نیم قرن پیش از این، شلیل ها رنگی سبز داشته اند و تنوع و گوناگونی آنها بسیار کمتر از امروز بوده است. در حالی که امروز، بیش از ۱۵۰ نوع شلیل گوناگون وجود دارد که هر یک خصوصیات بسیار خاص خود را دارند. علت این تنوع، کشف و پیدا کردن نمونه های جدید در این نیم قرن نیست؛ بلکه در اثر پیشرفت علم ژنتیک، ژنوتیپ های بسیار متنوعی که حاصل لقاح و پیوند ژنتیکی دو یا چند نوع میوه دیگر، با شلیل است ، سبب فزونی این میوه در ارقام متفاوت شده است.

درخت شلیل پیش رس
نهال شلیل پیش رس

در این میان اصلاح ژنتیکی نه تنها در رنگ و طعم ، بلکه در شلیل پیش رس یا دیر رس بودن آنها هم صورت گرفته است. در واقع می توان گفت تقریبا اکثر قریب به اتفاق انواع شلیل، دارای دو تیپ شلیل پیش رس و دیررس می باشد. نهال شلیل پیش رس ، نوعی از شلیل است که به آن زودرس هم می گویند، نوعی از شلیل است که نسبت به نوع دیر رس ، زودتر به ثمر می نشیند. و بر خلاف آن ، شلیل دیررس دیرتر به بار می نشیند.

علت اینکه شلیل پیش رس یا دیر رس ، تلقیح می گردد، بدین دلیل است که در اراضی متقاوت ، در جغرافیای گوناگون، بر اساس شرایطی مانند آب و هوا، خاک و برخی متغیرهای دیگر، نیاز است، که با دستکاری ژنتیکی میوه، آن را نسبت به شرایط محیطی ، آداپته گردد و تطابق یابد ؛ به نحوی که به عنوان مثال در شرایط آب و هوای خاص، که نیاز به شلیل پیش رس وجود دارد از این نوع و بر خلاف آن در شرایط دیگری نیاز به پرورش شلیل دیررس وجود داشته باشد.

از معروف ترین انواع نهال شلیل پیش رس، می توان به شلیل پیش رس شبرنگ، شمس و برخی دیگر از انواع بسیار معروف و با کیفیت شلیل اشاره کرد.

نهال شلیل پیش رس ، مانند تمامی ارقام شلیل خصوصیات یکسانی دارد ، و دارای تنه ای تنومند و پرقدرت است و بر اساس رقمی که اصلاحات پیش رس ، بر آن صورت گرفته است، دارای ویژگی های خاص آن رقم و ژنوتیپ می باشد. 

ارتفاع درخت

به طور معمول ارتفاع نهال شلیل پیش رس مانند دیگر انواع شلیل در هنگام بلوغ بین ۴ تا ۵ متر، است  و برداشت محصول آنها به علت ارتفاع نه چندان بلند آنها ساده است و می بایست ، در پرود زمانی خاصی که برای برداشت میوه آنها توصیه شده است، شلیل را برداشت نمود.

ارتفاع پایین نهال شلیل پیش رس بعد از رسیدگی از جهتی برای  بسیار مثبت است؛ چرا که برداشت آن را ساده تر می کند. اما از جنبه دیگر این ارتفاع، درخت پیش رس را در معرض آفت هایی همچون شته ها، ریشه خواران و پرنده ها قرار می دهد که می تواند موجب آسیب جدی به درخت و میوه آن گردد.

درخت شلیل زودرس
نهال شلیل زودرس

 فواصل کاشت

یکی از مهم ترین نکات در مورد نهال شلیل پیش رس، فاصله کاشت این درختان، با یکدیگر است. از آنجا که به طور کلی ارتفاع و پهنای این درخت چندان، زیاد نیست؛ می توان آنها را در فواصل ۲ متر در ۳ متری و در برخی از ارقام ، در فاصله های ۳ متر در ۳ متر  یکدیگر کاشت.

نیاز به آبیاری

 نهال شلیل پیش رس، در طول سال به طور معمول و در اکثر ارقام، ۲٫۵ تا ۷٫۵ متر مکعب آب ، جهت بالاترین رشد خود نیاز دارد. به عبارت دیگر این رقم، در هر بار آبیاری در طول هفته به ۱۰ لیتر آب جهت دستیابی به اپتیمم میزان رشد و باردهی خود نیاز دارد.

تاریخ رسیدن میوه

مهم ترین مولفه نهال شلیل پیش رس ، در زود رس بودن میوه آنها است. در انواع متفاوت این ارقام شلیل پیش رس ، در بازه زمانی ابتدای تیر تا پایان این ماه به ثمر می نشینند.