نهال هلو انجیری زعفرانی

در این متن درباره برخی خصوصیات  نهال هلو انجیری زعفرانی صحبت خواهد شد که این خصوصیات عبارتند از :
کشور سازنده  :                                              شروع باردهی :
عمر اقتصادی  :                                              فاصله کاشت :
زمان سیدن  :                                                 آبیاری :
تحمل خشکی :                                                انبارداری :
تحمل سرما :                                                   نوع مصرف :
پایه  :                                                            رنگ میوه :  

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

نهال هلو انجیری زعفرانی

در این متن درباره برخی خصوصیات  نهال هلو انجیری زعفرانی صحبت خواهد شد که این خصوصیات عبارتند از :

 1. میزان باردهی درخت
 2. ارتفاع درخت
 3. فواصل کاشت
 4. نیاز به آبیاری
 5. شرایط محیط کاشت
 6. عمر مفید
 7. هرس
 8. نیاز به سمپاشی
 9. گرده افشانی
 10. تحمل سرمای زمستانی
 11. تحمل گرمای تابستان
 12. رنگ میوه
 13. تاریخ رسیدن میوه
 14. عملکرد درخت در هکتار

هر باغدار یا شخص عادی که می خواهد اقدام به کاشت نهال هلو انجیری زعفرانی در باغ  خود کند ، باید اطلاعات اندکی درباره خصوصیات آن داشته باشد ؛ ما در این متن با توضیح برخی از این خصوصیات که در موارد بالا ذکر شد ، این اطلاعات را در اختیار این باغداران یا افراد قرار می دهیم .

درخت هلو انجیری زعفرانی
نهال هلو انجیری زعفرانی

علت نام گذاری هلو انجیری زعفرانی به این نام

علت این نام گذاری به دلایل زیر است :

 • شکل آن : این نوع هلو دارای شکلی انجیر مانند است .
 • رنگ آن : به دلیل داشتن رنگی شبیه به زعفران به هلو زعفرانی معروف شده است .

هلو به علت آبدار و نرم بودن ، خیلی زود دچار پوسیدگی و خرابی می شود ؛ پس هر چه زودتر باید مورد مصرف قرار گیرد .

 میزان باردهی نهال هلو انجیری زعفرانی

باردهی این نهال یعنی نهال هلو انجیری زعفرانی ، از سال دوم کاشت به بعد صورت می گیرد .

ارتفاع درخت

ارتفاع درخت یا نهال هلو انجیری زعفرانی بین ۴ تا ۷ متر متغیر است .

فواصل کاشت

فاصله کاشت درخت هلو انجیری زعفرانی باید به میزان ۳ در ۳ رعایت شود .

نیاز به آبیاری نهال هلو انجیری زعفرانی

میزان آب مورد نیاز هلو انجیری زعفرانی ، به میزان ۱۰ لیتر در یک هفته می باشد .

شرایط محیط کاشت

دارای قابلیت توانایی محدودیت هایی  مانند نیمه خشکی بودن منطقه و خاک است .

عمر مفید نهال هلو انجیری زعفرانی

عمر مفید این نوع نهال ها ۲۰ سال می باشد ؛ البته این میزان میزان عمر اقتصادی این نهال هلو می باشد ، نه میزان عمر خود آن .

هرس درخت

درخت هلو انجیری
نهال هلو انجیری زعفرانی زودرس (پیش رس)

هرس درخت هلو نه فقط هلو انجیری زعفرانی ، در چند مدل انجام می پذیرد :

 • فرم دهی : همان طور که از نام آن مشخص است برای دادن فرمی زیبا و متناسب به درخت ، این نوع هرس انجام می پذیرد که تا ۳ سال بعد از کاشت نیز این روند ادامه دارد .
 • هرس باردهی : در دوره بلوغ درخت ، این نوع هرس انجام می شود تا درخت از نظر کیفیت و کمیت ، باردهی خوب و به صرفه ای داشته باشد .
 • جوان سازی : جهت افزایش طول عمر درخت و نیز زیاد شدن زمان باردهی درخت
 •  هرس تنک کردن : حذف بخش هایی از درخت که داری میوه می باشند ؛ این نوع هرس برای افزایش کیفیت میوه هایی است که بر روی درخت باقی مانده اند .

نیاز به سمپاشی

از لحاظ نیاز به سمپاشی  ، نهال هلو انجیری زعفرانی و دیگر نهال های هلو ، باید به صورت زیر سمپاشی شوند :

 • فروردین : با سمی حاوی ترکیبات مس
 • اردیبهشت : با بنومیل و توپسین
 • خرداد : قارچ کش
 • آبان : ترکیبات مس
 • اسفند : با روغن دولک و حشره کش مخصوص

گرده افشانی درخت

بهتر است که به ازای کاشتن هر ۳۰ اصله از این نهال ، یک نهال گرده افشان در باغ کاشته شود .

بررسی از نظر میزان تحمل سرمای زمستانی و گرمای تابستانی

از نظر تحمل سرمای زمستانی ، نهال هلو انجیری زعفرانی می تواند دمایی در حدود منفی ۲۵ درجه تا ۳۰ درجه زیر صفر را تحمل کند .

رنگ میوه

رنگ میوه این نهال ، یعنی  نهال هلو انجیری زعفرانی در اکثر موارد یعنی عددی نزدیک به ۸۰ درصد ، زرد زعفرانی می باشد .

تاریخ رسیدن میوه درخت

تاریخ رسیدن میوه این درخت به دلیل وجود داشتن انواع مختلی از آن متفاوت است :

 • تاریخ رسیدن میوه نوع زودرس نهال هلو انجیری زعفرانی ، در برج ۴ است .
 • تاریخ رسیدن میوه نوع دیررس آن در برج ۶ است .

عملکرد درخت در هکتار نهال هلو انجیری زعفرانی

عملکرد درخت در هکتار به میزان ۱۰ تا ۴۰ تن  متغیر است .